Yhteystiedot

T:mi Ääntä kohti

Y-tunnus:
1240467-8

Maija Lauri

maijalau
@gmail.com

gsm: 040-5127206

Menneitä ja tulevia

Työskentelyotteeni taustaa

 

Äänenkäytön ja laulun opetukseni pohjautuu hyvin pitkälle ruotsalais-italialaiseen laulukouluun, jota olen opiskellut David Jonesin johdolla New Yorkissa ja Janet Williamsin luona Berliinissä. Näistä opettajista olen saanut itselleni mitä kannustavimpia mentoreita, mutta myös esikuvia siihen millainen laulun- ja äänenkäytön opettaja haluan itse olla. Merkittävin asia ruotsalais-italialaiseen lähestymistapaan perehtyessäni olivat sen hyvin konkreettinen ja fyysinen näkökulma äänenmuodostukseen. Harjoitteet ovat selkeitä, kehon tasapainoista toimintaa vahvistavia ja äänenmuodostuksen kannalta tärkeitä lihasketjuja aktivoivia. Harjoitteet synnyttävät myös nopeasti oikeaa toimintavastetta ja niillä on suora ja helposti havainnollistettava yhteys äänenmuodostukseen.

Ruotsalais-italialaisesta laulukoulusta löytyy paljon tietoa David Jonesin kotisivuilla olevista artikkeleista, joita ei vielä valitettavasti ole suomennettu. Jokaisen artikkelin lopuksi on myös tarjolla esimerkkiharjoitteita. Työskentelen myös yhteistyössä oululaisen fysioterapeutti ja äänihieroja Marjatta Siivolan kanssa, joka on tutustuttanut minut mm. purentafysiologian merkitykseen äänenkäytön ongelmatilanteissa.

 


janet_ja_maija_kopio.jpgJanet Williams ja Maija Lauri etsimässä lapatukea ja avointa selkää Berliinissä maaliskuussa 2011

 

 

 

 

Jokainen asiakkaani on minulle ainutlaatuinen ääneen liittyvine kysymyksineen. On tärkeää tuntea asiakkaan laulamisen/äänenkäytön historiaa ja nykytilannetta sekä paneutua kullekin henkilölle sopivalla, yksilöllisellä otteella äänen kehittämiseen. Tavoitteenani on tarjota työskentely-ympäristö, jossa on mahdollista tutkia turvallisessa ja vapautuneessa ilmapiirissä tarjoamiani näkökulmia ja asiantuntemusta sekä tehdä harjoitteita. Työskentely ohjaa asiakkaitani löytämään keskittyneemmän ja syvemmän yhteyden omaan kehoonsa, kehollisiin aistimuksiinsa ja hengitykseensä. Tätä perustaa vaalien siirrymme erilaisiin äänenmuodostuksen ja äänenkäytön harjoitteisiin sekä käytännön tilanteisiin laulussa ja/tai puheessa.