Yhteystiedot

T:mi Ääntä kohti

Y-tunnus:
1240467-8

Maija Lauri

maijalau
@gmail.com

gsm: 040-5127206

Menneitä ja tulevia

Äänen merkityksestä

Ääni on itseilmaisun kanava. Meidät tunnistetaan monien muiden joukosta yksilöllisen ja ainutlaatuisen äänemme perusteella, sen eri laaduista ja väreistä. Olosuhteet, jotka ääneemme vaikuttavat ovat perinnöllisiä (fyysiset ominaisuutemme), toiminnallisia (miten käytämme fyysisiä ominaisuuksiamme) ja opittuja (tilanteen herättämiä toistuvia toimintakaavoja).

koira_ovella.jpg

Äänellä ilmaisemme elintärkeitä tarpeitamme ja luomme yhteyttä muihin. Ääni ei välitä vain kieltä ja sanoja, vaan se tavoittaa ja heijastelee syvempää olemustamme, kokemuksiamme, tunteitamme ja sitä osaa itsestämme, joka on usein myös sanojen ja kielen ulottumattomissa. Laulukäsitykseni mukaan laulaminen ja oman äänen harjoittaminen eri muodoissaan vahvistavat ja hoitavat persoonallista ja kaunista ydinolemustamme.