Yhteystiedot

T:mi Ääntä kohti

Y-tunnus:
1240467-8

Maija Lauri

maijalau
@gmail.com

gsm: 040-5127206

Menneitä ja tulevia

Hengityksen ohjaus/ Hengityskoulu

Valmistuin hengityskoulun ohjaajaksi syksyllä 2012 (psykofyysinen hengitysterapia) Uskon syvästi Jon Kabat-Zinnin sanoihin, että hengitys yhdistää virran tavoin kehon ja mielen.

"Elämässämme voi olla vaiheita ja tilanteita, jolloin tapamme hengittää alkaa kiinnittää huomiotamme. Voi olla, että elämäämme värittää ajoittainen selkiytymätön epämukavuuden, ahdistuksen tunne. Usein kysymme, mitä pitäisi tehdä, kun näin tapahtuu. Entäpä jos ei tarvitse tehdä mitään, voi vain hengittää...

Muutamia huomioita hengitykseen ja sen tutkimseen liittyen:

*Helppous on hyve 

*Hengitys lähtee syvältä ja sen annetaan tapahtua luonnollisesti

 *Kun emme puutu asioiden kulkuun voimme tuntea selkärangan joustamisen ja myötäelämisen hengitystapahtumassa

*Hengittämisen havainnointi on tietoisuutta siitä, mitä omassa ruumiissa tapahtuu

*Hengittämisen havainnointi on myös sen tiedostamista, mitä mielessä liikkuu eli omien ajatusten, tunteiden ja mielikuvien tunnistamista

*Ihminen tekee löytöjä itsestään omassa tahdissaan

*Ihminen voi löytää muutoksen tiedostaessaan jotain uudella tavalla ja muutoksia sekä uudelleen järjestäytymistä ja oppimista tapahtuu vaikka emme sitä edes yritä

*Liiallinen voimankäyttö tai oman voiman pelko lisää kontrollia ja voi suistaa pois luonnollisesta tasapainosta

 *Asento missä olet voi muuttua henkilökohtaiseksi tavaksi olla olemassa

 *Liike voi olla henkilökohtainen oman olemassaolon toteutumiselta tuntuva luonnollinen kokemus"

(Minna Martin & Maila Seppä. 2011. Hengitysterapeutin työkirja s. 13-15)

Muun muassa näistä lähtökohdista voimme tutkia hengitystämme ja vapautua siihen syvään aaltoliikkeeseen, jollaisena tuo elvyttävä virta kehossamme parhaimmillaan tuntuu. Jos olet kiinnostunut tutkimaan omaa hengitystäsi tai koet joitakin ongelmia hengittämisessäsi, voit ottaa minuun yhteyttä ja varata ajan henkilökohtaiseen hengityksen ohjaukseen. Olemme myös aloittamista yhteisiä ryhmiä toisen hengitysohjaajan Minna Koivulan kanssa. Lisätietoa ryhmistä löytyy etusivun vasemmanpuoleisesta päävalikosta.